DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim1
VYUŽIJTE VÝHODNÝCH HYPOTÉK
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim2
VYUŽIJTE VÝHODNÝCH HYPOTÉK
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim3
VYUŽIJTE VÝHODNÝCH HYPOTÉK
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim4
CENY vč. DPH, POZEMKU A VYBAVENÍ
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim1
CENY vč. DPH, POZEMKU A VYBAVENÍ
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim2
CENY vč. DPH, POZEMKU A VYBAVENÍ
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim3
ČISTÁ PŘÍRODA NAD ŘEKOU
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim4
ČISTÁ PŘÍRODA NAD ŘEKOU
DALŠÍ ETAPA VE VÝSTAVBĚ
anim4
ČISTÁ PŘÍRODA NAD ŘEKOU

Pravidla financování nákupu nemovité věci

Vážení klienti, níže Vám nabízíme možnosti financování nákupu nemovitosti. Financování rodinného domu anebo bytové jednotky probíhá (pokud nebude výslovně ve smlouvě sjednáno jinak) formou pěti záloh na kupní cenu a doplatku kupní ceny tak, jak je uvedeno v následující tabulce (standardní splátkový kalendář):

Rezervační poplatek 1. záloha 2. záloha 3. záloha 4. záloha 5. záloha Doplatek
50 000,- 20 % KC 20 % KC 20 % KC 20 % KC 10 % KC 10 % KC

Rezervační formulář

- Rezervační formulář ZDE -

REZERVAČNÍ POPLATEK

ve výši 50.000 Kč je splatný do 6 kalendářních dnů od podpisu Rezervační dohody a bude odečten od 1. zálohy na kupní cenu. V případě neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je rezervační poplatek nevratný.

1. ZÁLOHA

je splatná do 10 dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, záloha bude ponížena o zaplacený Rezervační poplatek.

2. ZÁLOHA

je splatná do 30 dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

3. ZÁLOHA

je splatná do 10 dnů od doručení sdělení Budoucího prodávajícího o dokončení hrubé stavby (základy, nosné zdivo, stropy, konstrukce střechy se základní krytinou).

4. ZÁLOHA

je splatná do 10 dnů od doručení sdělení Budoucího prodávajícího o dokončení vnitřních příček, hrubých vnitřních rozvodů elektro, vody, kanalizace, osazení oken.

5. ZÁLOHA

je splatná do 10 dnů od doručení sdělení Budoucího prodávajícího o dokončení betonových podlahových konstrukcí, vnitřních instalací, omítek, fasády.

DOPLATEK

na kupní cenu je splatný před podpisem Kupní smlouvy o převodu nemovité věci.

Možnosti financování

TYP A: Financování z vlastních prostředků a z úvěru poskytnutého smluvním partnerem Budoucího prodávajícího

Nemovitost lze financovat z vlastních zdrojů při sjednání standardního splátkového kalendáře nebo využít hypotečního úvěru smluvního partnera Budoucího prodávajícího nebo kombinací. Úvěr musí být sjednán prostřednictvím určené pobočky u přiděleného hypotečního specialisty viz níže.
Poplatek za Typ A: 0,- Kč.

KONTAKTNÍ OSOBY ČSOB, a.s., pobočka Plzeň
Tomáš Kellich
tel.: 377 219 255, 731 423 413 • email: tkellich@csob.cz
pobočka: nám. T. G. Masaryka 1931/12, 301 00 Plzeň

KONTAKTNÍ OSOBY HYPOTEČNÍ BANKA, a.s., pobočka Plzeň
Ladislav Hejzek
tel.: 605 228 977 • email: hejzek.ladislav@hypotecnibanka.cz
pobočka: Klatovská 40, 301 00 Plzeň

Sjednání úvěru v Hypoteční bance je možné u kteréhokoliv hypotečního specialisty, vždy je nutné uvést kód projektu STALH. Kontakt na hypotečního specialistu je nutné předat na e-mail marketing@czsh.cz

KONTAKTNÍ OSOBY ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., pobočka Plzeň
Jana Klimešová
tel.: 956 746 074, 602 789 315 • email: jklimesova@csas.cz
pobočka: Františkánská 15, 305 09 Plzeň

* V případě zájmu o sjednání úvěru mimo výše uvedené pobočky je možné zajistit hypotečního specialistu ve Vámi vybrané lokalitě.

TYP B: Financování zajištěné prostřednictvím třetí osoby

Nemovitost financovaná prostřednictvím třetí osoby, finančního specialisty, i u smluvních partnerů Budoucího prodávajícího, avšak mimo sjednané a výše uvedené kontakty přidělených úvěrových specialistů.
Poplatek za Typ B: 10.000, - Kč.

TYP C: Financování prostřednictvím jiných peněžních ústavů

Financování prostřednictvím jiného peněžního ústavu je možné pouze po předchozím projednání s Budoucím prodávajícím. Budoucí prodávající výslovně upozorňuje na skutečnost, že se Klient vystavuje riziku, že jím vybraný peněžní ústav nebude Budoucím prodávajícím akceptován. Ke schválení vybraného peněžního ústavu je nezbytné předem předložit vzor zástavní a úvěrové smlouvy užívané zvoleným peněžním ústavem.
Poplatek za Typ C: 10.000, - Kč + případné navýšení kupní ceny v závislosti na konkrétních podmínkách dle dohody.

TYP D: Financování z vlastních zdrojů jinak než podle standardního splátkového kalendáře.

případě požadavku Klienta na změnu standardního splátkového kalendáře je Budoucí prodávající oprávněn požadavek odmítnout. V případě požadavku Klienta na změnu standardního splátkového kalendáře může v důsledku odsouhlasené změny Budoucím prodávajícím dojít k navýšení kupní ceny.
Poplatek za Typ D: 0,- Kč + případné navýšení kupní ceny v závislosti na konkrétních podmínkách dle dohody.

2019 Spectro a.s.
katka@spectroas.cz